אשקלון - מתנ''ס תקוותנו שיבת ציון מול בית 18
שם הקורס
תאריך פתיחה
ימי לימוד
שעות לימוד
עלות קורס
שעות
סוג הקורס
14/02/21
א' ב'
17:30-20:45
100
גמול כללי
01/03/21
ב' ד'
17:30-20:45
1600
100
גמול כללי
04/03/21
ה'
17:30-20:45
700
40
גמול כללי
07/03/21
א'
18:00-21:15
850
50
גמול כללי
09/03/21
ג'
17:30-20:45
950
60
גמול כללי
10/03/21
ד'
18:30-21:45
700
40
גמול כללי
14/03/21
א'
17:30-20:45
700
40
גמול כללי